Optimaliseren waterhuishouding Deventer Ziekenhuis

De waterhuishouding wordt geoptimaliseerd op de terreinen van het Deventer Ziekenhuis, het Psychiatrisch Centrum Rielerenk en de Radiotherapiegroep.

Hoe kunnen we tijdens hevige regenval de afvoer van hemelwater garanderen? Samen met het Deventer Ziekenhuis en Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de gemeente Deventer gewerkt aan een plan.

Maatregelen

Om voldoende hemelwater te kunnen bergen en af te voeren, worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanpassen van de bestaande bergingsvoorzieningen op het terrein van de Deventer Ziekenhuis;
  • aanleggen van een extra afvoerriool richting naar de watergang evenwijdig aan het Mensinkdijkje;
  • aanpassen van de bestaande bermsloot langs het Mensinksdijkje tot een water afvoerende sloot.

Planning

De werkzaamheden zijn in 2 fasen. Zo beperkt de aannemer de overlast zoveel mogelijk:

  • Fase 1: werkzaamheden op het terrein van het Deventer Ziekenhuis. Van maandag 19 november tot en met vrijdag 21 december.
  • Fase 2: op en nabij Mensinkdijkje. Van maandag 3 december tot en met 12 december.

Bereikbaarheid voor fietsers

Tijdens de werkzaamheden worden alleen fietspaden afgesloten.

  • Tijdens Fase 1 is de Oude Rielerweg vanaf Alferdinkweg afgesloten. Fietsers bereiken het Deventer Ziekenhuis via het Mensinkdijkje.
  • Het Mensinkdijke is afgesloten tijdens Fase 2. Het Deventer Ziekenhuis is voor fietsers bereikbaar via de Oude Rielerweg.

Er is een omleiding.

Informatie

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met dhr. M. Stadhouder via mstadhouder@avecodebondt.nl.