Fietsverbeteringen Boxbergerweg - Middelweg - Schurenstraat

Op de Boxbergerweg in Deventer, ter hoogte van de Middelweg en de Schurenstraat, gaan we verbeteringen aanbrengen voor fietsers.

Tussen de Middelweg en de Boxbergerweg komt langs het spoor een fietspad. Bij de Boxbergerweg verbeteren we de oversteek van de Schurenstraat naar de Middelweg, en andersom. Ook komt hier een apart (brom)fietspad.

Planning

De werkzaamheden hebben plaats volgens onderstaande planning:

  • Maandag 22 oktober tot en met zondag 28 oktober: de werkzaamheden starten aan de zijkanten van de weg. Afsluiting van de Boxbergerweg is niet nodig.
  • Maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november: er zijn werkzaamheden op de Boxbergerweg. De weg is afgesloten voor verkeer.
  • Maandag 5 november tot en met 11 november: de werkzaamheden worden afgerond. De weg is open voor verkeer.

De fietsverbeteringen worden gefinancieerd vanuit het wijkbudget van WijDeventer.