Snoeiwerkzaamheden Rielerweg

Van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 oktober zijn er snoeiwerkzaamheden op de Rielerweg.

Kaart met afsluitingen Rielerweg

Tijdens de snoeiwerkzaamheden is de Rielerweg in 3 delen afgesloten tussen het Smallepad en de Tjoenerstraat. Er geldt een parkeerverbod rond de bomen die gesnoeid worden. De afsluiting en parkeerverboden geven we aan met verkeersborden.

Snoeien

Elke 3 jaar controleert Het Groenbedrijf de bomen op de Rielerweg. Uit de controle blijkt dat zij de bomen moeten snoeien.