Inrichten fietsenstallingen station Colmschate

De aannemer richt de nieuwe fietsenstallingen in rondom station Colmschate.

De planning is dat eind oktober de nieuwe fietsenstallingen aan de noord- en zuidzijde van station Colmschate in gebruik zijn.

Hergebruik

De bestaande fietsenstallingen worden hergebruikt en verplaatst naar de nieuwe, definitieve locatie. Tijdens de werkzaamheden is er voor de fietsers een tijdelijke stalling beschikbaar. Deze is aangegeven met borden.

Stallen van fietsen

Met borden geeft de aannemer aan tot wanneer fietsen ergens gestald kunnen worden. Gebruikers van de (tijdelijke) fietsenstallingen worden gevraagd de aanwijzingen op te volgen. Zo kan de aannemer ongehinderd de werkzaamheden uitvoeren.